منوی دسته بندی
افزایش سرعت ویندوز

ویندوز و عوامل افسردگی آن

واقعا چه عاملی می تواند ویندوز را افسرده کند؟ ویندوزی که مایکروسافت آن را از کد های صفر و یک ساخته و به نظر بی جان می رسد و گوش…