منوی دسته بندی
چند نکته برای سلامتی باتری

باتری موبایل خود را بیمه کنید!

باتری ها به ویژه باتری موبایل نقش ویژه ای در زندگی روزمره انسان دارند و جدایی از آنها مثل جدایی نادر از سیمین چیزی جز اندوه برامون نمیاره! از باتری…