منوی دسته بندی

صنعت

زنجیره تامین سرد در مهندسی صنایع

زنجیره تامین سرد در مهندسی صنایع

این هفته به رستوران رفتید یا غذا سفارش دادید؟ آیا مواد غذایی تازه بودند،گل هایی که از گلفروشی گرفتید هنوز طراوت خودشو حفظ کرده؟ واکسن کرونا زدید؟ واکسن وارد شده…

سطوح تصمیم گیری در مهندسی صنایع لجستیک

سطوح تصمیم گیری برای اینکه یه زنجیره تامین خوب کار کند و محصول مورد نیاز و درخواست مشتری رو به موقع به موقع تحویل مشتری بدهد باید اعضای زنجیره با…

زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین سبز (Green supply chain) مدیریت زنجیره تأمین سبز (GrSCM) ادغام تفکر زیست محیطی در مدیریت زنجیره تأمین است. که شامل طراحی محصول ، تهیه و انتخاب مواد ،…

مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین

مقدمه بهتره کارمون رو با یه مقدمه کوچیک با تعریف مهندسی صنایع و گرایش هاش شروع کنیم.مهندسی صنایع یه شاخه از علم مهندسیه که با به کارگیری ابزارهایی که در…